skip to Main Content

Yrityksen arvot

Pidämme johtavina arvoinamme asiakkaan tyytyväisyyttä, rehellisyyttä kaikkia sidosryhmiä kohtaan ja kestävää tapaa harjoittaa liiketoimintaa sekä ympäristön-, että talouden näkökulmasta.

Sitoudumme jatkuvaan kehittämiseen ja käyttämään taloudellisia resurssejamme tavalla, joka edistää sekä ympäristö- että sosiaalista kestävyyttä ja varmistaa liiketoimintamme taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä.

Taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu

Sitoudumme lakien ja säädösten noudattamiseen ja varmistamme, että kaikki työntekijöidemme oikeudet huomioidaan vähintään lainsäädännön edellyttämällä tasolla sekä takaamme työntekijöilleen turvallisen työympäristön.

Torjumme vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa häirintää ja kiusaamista.

Sitoudumme tekemään vastuullisia hankintoja ja investointeja.

Sosiokulttuurinen kestävyys

Osallistumme alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä sitoudumme kouluttamaan henkilökuntamme jäseniä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa.

Sitoudumme paikalliskulttuurin edistämiseen esim. elintarvikevalikoimassa, myydyissä tuotteissa ja järjestämissämme tapahtumissa.

Ekologinen kestävyys

Sitoudumme ilmastonmuutokseen hillitsemistä edistävään toimintaan ja pyrimme omien toimintojemme haittavaikutusten minimoimiseen ja hyötyjen maksimointiin.

Pyrimme käyttämään energiaa, vettä ja raaka-aineita kestävällä tavalla ja mittaamme em. resurssien kulutusta.

Minimoimme ruokahävikkiä, käytämme kertakäyttöastioita vain poikkeustapauksissa ja käytössämme olevat puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä.

Sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon luomu- ja lähituotteita sekä sesonkituotteita.

Meillä on Green Key vastuullisuussertifikaatti

Green Key on kansainvälinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti, jonka on saanut jo yli 4200 yritystä yli 60 maassa ympäri maailman.

Sertifikaatin kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja sisältää vaatimuksia liittyen ympäristökuormituksen pienentämiseen, sosiaalisten hyötyjen lisäämiseen sekä paikallistalouden tukemiseen.

Kriteerit ovat käytännönläheisiä ja huomioivat tehokkaasti matkailualan ominaispiirteet.

Olemme mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen systemaattinen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu.

Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Back To Top